Home / Formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: Theewinkel de Boom
  Dorpsstraat 125
  2421 AX NIEUWKOOP
     
  info@detheeboom.nl

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffendede verkoop van de volgende producten:

  de levering van de volgende digitale inhoud:

  de verrichting van de volgende dienst:

  herroep/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op*

 

 • Naam consumenten(en):

 

 • Adres consument(en):

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Top