Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Theewinkel De Boom respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt, beschermd wordt. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik: de verwerking en administratieve afhandeling van je bestelling. Theewinkel de Boom zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of  ter beschikking stellen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft regels omtrent de omgang met persoonsgebonden informatie. In de wet worden de rechten van iedere persoon van wie de gegevens worden gebruikt, en de plichten van de bedrijven en instanties die deze gegevens gebruiken omschreven. Het spreekt voor zich dat Theewinkel de Boom conform deze wet handelt.

Algemeen:
Theewinkel de Boom, gevestigd aan Dorpsstraat 125 2124 AX Nieuwkoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Theewinkel de Boom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Als je bij Theewinkel de Boom een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, jouw gegevens. Je hoeft je gegevens dan niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw in te vullen.

​Indien je je aanmeldt voor onze Nieuwsbrief, gebruiken we je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de webshop en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kunt je je hiervoor uitschrijven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detheeboom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Theewinkel de Boom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om bestelde goederen bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Theewinkel de Boom neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Theewinkel de Boom) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Theewinkel de Boom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens kunnen door ons zolang worden bewaard als er bij de opslag een gerechtvaardigd belang bestaat en dit belang zwaarder weegt dan jouw belang bij het verwijderen van je gegevens. Bovendien kunnen gegevens worden bewaard als dit op grond van wettelijke bepalingen verplicht is. In deze gevallen worden je gegevens uitsluitend bewaard om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen en niet voor andere doeleinden gebruikt.
Ordergegevens zijn nog een hele tijd nodig voor de Belastingaangifte en worden bewaard tot 7 jaar na het plaatsen van de order.

Delen van persoonsgegevens met derden
Theewinkel de Boom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Woocommerce. Woocommerce zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
  • Om aan je betaalverplichting te kunnen voldoen worden gegevens gedeeld met  de door jou gekozen betaaldienst iDeal, Paypal, of directe bankoverschrijving.
  • Voor verzending van pakketpost en brievenbuspakketjes worden je adresgegevens gedeeld met PostNL of GLS.
  • Verder worden gegevens doorgestuurd naar Google (ivm gebruik van Google Analytics), en naar Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest als je zelf vanaf de website de desbetreffende knoppen daarvoor gebruikt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Theewinkel de Boom gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Ze stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om je order correct af te handelen. 
Theewinkel de Boom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Theewinkel de Boom  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@detheeboom.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Theewinkel de Boom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Theewinkel de Boom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@detheeboom.nl
Om alle communicatie tussen jou en Theewinkel de Boom zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of diefstal. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een protocol om informatieuitwisseling versleuteld te kunnen versturen. SSL wordt dan ook voornamelijk gebruikt bij online betalingen of wanneer gegevens of bestanden in hun originele vorm niet onderschept mogen worden.Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Theewinkel de Boom, dan kunt u contact met ons opnemen. Indien wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contact
Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacybeleid en de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met ons via het volgende adres:
Dorpsstraat 125 te Nieuwkoop. Judith Louwes is de Functionaris Gegevensbescherming van Theewinkel de Boom. Zij is te bereiken via info@detheeboom.nl of op tel: 0172-722013.

 

Top